ANNA LUBECKA

Szkolenia online

Szkolenia online to kursy mające  zastosowania praktyczne

Przedstawiam różne aspekty leczenia ortodontycznego w jak najbardziej obiektywny sposób. Mówię o różnych materiałach i produktach, które sprawdziły się w moje codziennej praktyce. 

Nie jestem związana z żadną firmą, niczego nie produkuję i niczego nie będę próbowała wam sprzedać.

Przekazuję jedynie merytoryczną wiedzę i mówię o metodach, które uważam za najlepsze dla pacjentów.

Dzielę się wiedzą konieczną
do odpowiedzialnego i skutecznego leczenia.

ANNA LUBECKA

Zobacz również ofertę szkoleń stacjonarnych