ANNA LUBECKA

Konsultacje Indywidualne

Oferuję swoją wiedzę i doświadczenie kliniczne w formie indywidualnych szkoleń i indywidualnych konsultacji.

Podczas indywidualnej konsultacji pomogę Ci zdiagnozować wadę zgryzu i zaplanować leczenie Twojego pacjenta.

Aby jak najefektywniej wykorzystać czas konsultacji będziesz poproszony o przygotowanie kompletnej dokumentacji przypadku i przesłanie jej w formie elektronicznej.

Dokumentacja powinna zawierać:

Bądź gotowy, aby odpowiedzieć na następujące pytania:

Na fotografiach zewnątrzustnych można, ale nie trzeba zasłaniać oczu pacjenta. Analiza cefalometryczna jest do wyboru: cyfrowa albo obrys odręczny. Modele diagnostyczne mogą być w formie cyfrowej albo tradycyjnej.

Konsultacja odbywa się telefonicznie lub
za pomocą komunikatora online.

Czas trwania konsultacji

20 minut

Koszt

300 ZŁ