Szkolenia Anna Lubecka

SZKOLENIA ONLINE

Promocyjny pakiet trzech szkoleń online

Pakiet promocyjny zawiera trzy szkokenia online.

Szkolenie 1:
Rozwój żuchwy i stawu s-ż – czy wiesz co możesz zrobić jako ortodonta?

Kurs dedykowany jest dla lekarzy, którzy chcą odświeżyć i usystematyzować swoją wiedzę z następujących zagadnień:

 • rozwój twarzoczaszki i stawu s-ż; wpływ czynników genetycznych i środowiskowych
 • wzrost szczęki i żuchwy w wymiarze pionowym, poprzecznym i przednio-tylnym
 • działania ortodonty w fazie uzębienia mlecznego i mieszanego wspomagające prawidłowy wzrost w trzech płaszczyznach
 • wpływ funkcji na rozwój wad zgryzu i kształt stawu s-ż
 • podsumowanie pomiarów cefalometrycznych do określenia wymiaru pionowego


Czas trwania filmu: 1h 5min

Szkolenie 2:
Szczęka – co z wymiarem poprzecznym, jak i po co go mierzyć i zmieniać?

Kurs dedykowany jest dla lekarzy, którzy chcą nauczyć się i usystematyzować swoją wiedzę z następujących zagadnień:

 • metody ekspansji w zależności od wieku pacjenta
 • określenie symetrii szczęki; jak – po co ?
 • pomiary cefalometryczne wymiaru poprzecznego
 • podsumowanie zabiegów chirurgicznych wspomagających ekspansję
 • dystalizacja – przegląd metod
 • zakotwienie – metody i rodzaje


Czas trwania filmu: 1h 20min

Szkolenie 3:
PA czaszki - czy wiesz jak wykonać i zastosować w praktyce?

Wiedza teoretyczna od praktyka dla praktyków: wszystkie informacje wykorzystasz w codziennej pracy ortodonty.

Poruszane zagadnienia:

 • określanie proporcji i symetrii twarzy
 • odnajdywanie trójwymiarowych struktur anatomicznych na dwuwymiarowym zdjęciu rtg
 • oznaczanie najważniejszych punktów cefalometrycznych
 • pomiary szerokości szczęki i żuchwy przydatne w decyzjach o ekspansji
 • Analiza Ricketsa do określenia symetrii i zniekształceń


Czas trwania filmu: 1h 34min