SZKOLENIE STACJONARNE

Wady klasy III

Szkolenie teoretyczne

Podczas szkolenia dowiesz się:

Nauczysz się:

Przedstawię i omówię wiele przypadków z własnej praktyki; moje sukcesy i niepowodzenia w leczeniu  pacjentów, a także inne aparaty i metody, które stosuję w polskiej rzeczywistości.

Data:

12-13 maja 2023r.

Miejsce szkolenia:

Warsaw Marriott Hotel Warszawa

Punkty edukacyjne:

10 pkt.

Cena:

3570 PLN.